Management 2012-2016

Management : 2012 – 16

jaysinh kishore vijay
Mr. Jaysinh M.Ashar Vice President Dr. Kishore M. Shah President Mr. Vijay K. Mullaji Vice President

Trustees for the year 2012 – 16

nanik shailesh
Mr. Nanik A. Rupani Mr. Shailesh K. Doshi
sarju rajan
Mr. Sarju C. Jhaveri Mr. Rajen T. Shah
sanjog Parab
Mr. Sanjog S. Parab

Office Bearers : 2014 – 16

mahiyar heman adani
Mr.Mahiyar G. DastoorHon.Gen. Secretary Mr. Heman Adani Hon. Deputy Secretary
moghe gandhi
Mr.Vidyadhar Moghe Hon. Treasurer Mr.Rajesh Gandhi Hon. Treasurer

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Your Phone(required)

    Memberships Type