Management 2012-2016

Management : 2012 – 16

jaysinh kishore vijay
Mr. Jaysinh M.Ashar Vice President Dr. Kishore M. Shah President Mr. Vijay K. Mullaji Vice President

Trustees for the year 2012 – 16

nanik shailesh
Mr. Nanik A. Rupani Mr. Shailesh K. Doshi
sarju rajan
Mr. Sarju C. Jhaveri Mr. Rajen T. Shah
sanjog Parab
Mr. Sanjog S. Parab

Office Bearers : 2014 – 16

mahiyar heman adani
Mr.Mahiyar G. DastoorHon.Gen. Secretary Mr. Heman Adani Hon. Deputy Secretary
moghe gandhi
Mr.Vidyadhar Moghe Hon. Treasurer Mr.Rajesh Gandhi Hon. Treasurer

One thought on “Management 2012-2016”

  1. Pingback: joker123

Comments are closed.

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Your Phone(required)

    Memberships Type